DET PRAKTISKE

 

Pris pr. barn pr. måned i 2022: 2.320 kr

Prisen er inkl. mad og bleer.

Der betales i alle årets 12 måneder.

Der gives Søskenderabat.