Caroline privat børnepasser i Helsingør


Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud. 

Frit valg ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til og med fem år, eller til barnet starter i 0. klasse.

Barnet skal være skrevet op på ventelisten, til et pasningstilbud i Helsingør Kommune, eller allerede være optaget i et pasningstilbud i Helsingør Kommune.

En privat passer, og dennes hjem, skal godkendes af Helsingør Kommune. Der føres to sikkerhedsmæssige tilsyn om året med pasningsstedet.

Aftale mellem forældre og børnepasser

Forældre, der ønsker at benytte sig af Frit Valg Ordningen, skal indgå en skriftlig aftale med børnepasseren, underskrevet af begge parter. Aftalen skal godkendes af Helsingør Kommune.

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning. 
Der kan tidligst ansøges 2 måneder inden opstart i Privat Pasning.
Når der er bevilget Frit Valg Ordning bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Frit Valg Ordningen. 

Godkendelse af pasningsordning.

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal børnepasser og pasningssted være godkendt af Helsingør Kommune.
Kommunen indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Sker der ændringer i aftalen, herunder ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Tilsyn

Helsingør Kommune aflægger 2 årlige tilsynsbesøg hos børnepasseren, 1 anmeldt og 1 uanmeldt

Tilskuddets størrelse 2022:

7.480 kr. pr. måned